ΕΡΕΥΝΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΘΕΝΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ

ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Αυτήν τη στιγμή βρίσκεστε υπό ιατρική περίθαλψη;

Έχετε εισαχθεί στο νοσοκομείο ή έχετε χειρουργηθεί τα τελευταία 2 χρόνια;

Αυτήν τη στιγμή παίρνετε κάποια φάρμακα;

Έχετε κάποια γνωστή αλλεργία;

Επιλέξτε όλες τις τρέχουσες και προηγούμενες ασθένειες: